Subsidie mestbewerkingsinstallaties

19 februari 2014

Agrarisch ondernemers kunnen subsidie krijgen voor het investeren in een mestbewerkingsinstallatie als zij mest die op hun eigen bedrijf wordt geproduceerd bewerken, en grotendeels ook weer aanwenden op eigen grond. De subsidie is aan te vragen van 1 maart tot en met 31 maart 2014. 

Bij mestbewerking ondergaat de mest een behandeling. Composteren, drogen en mono-vergisten zijn voorbeelden hiervan. 

De subsidie geldt voor veehouders die investeren in een mestbewerkingsinstallatie.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u o.a. voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De capaciteit van de installatie mag niet groter zijn dan de geproduceerde mest op uw bedrijf in 2013.
  • U mag maximaal de hoeveelheid mest bewerken die op het eigen landbouwbedrijf is geproduceerd.
  • U gebruikt op de landbouwgrond die u bij uw bedrijf in gebruik heeft minstens 60% van de hoeveelheid stikstof in de te bewerken mest.
  • U realiseert de investering uiterlijk op 28 februari 2015. Deze termijn is korter dan gebruikelijk is bij investeringssubsidies.
  • Na het realiseren en betalen van de investering vraagt u subsidievaststelling aan. Dit kan uiterlijk op 28 februari 2015. Hierna volgt nog een kortingsperiode tot en met 25 maart 2015.
  • Nadat u de brief heeft ontvangen waarin uw subsidie is vastgesteld, houdt u de investering minstens vijf jaar functionerend op het bedrijf. Dit heet instandhoudingsplicht.

Na de openstellingsperiode bekijkt de subsidieverstrekker of er voldoende budget is voor iedere aanvrager die voldoet aan de voorwaarden. Zijn er meer aanvragers dan er budget is? Dan wordt er geloot. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van de aanvraagafhandeling. Als het budget op is, worden de aanvragen niet meer goedgekeurd.

 

Meer informatie op de site van RVO