Subsidie op fijn stof maatregelen

27 maart 2013

Wilt u als veehouder investeren in één of meer technieken waardoor de uitstoot van fijn stof uit uw bedrijf met minstens 25% vermindert? U kunt hiervoor subsidie krijgen. Als u daarnaast ook wilt investeren in een techniek die het aantal overschrijdingsdagen vermindert kunt u ook daarvoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidieregeling is van 1 april tot en met 15 mei 2013. Het doel van deze subsidie is het verlagen van de achtergrondconcentratie fijn stof in Nederland.

 

U kunt 55% subsidie krijgen voor de materiaal- en installatiekosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor nieuw materiaal dat nodig is voor de werking van de techniek. En de kosten die de leverancier maakt voor het bouwen en monteren van het materiaal, waardoor u de techniek volledig kunt gebruiken. 

Alleen technieken die voorzien zijn van eindnoot 2 in het overzicht ‘Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’ komen in aanmerking voor subsidie. Kort samengevat zijn dit:

  • Biologisch en chemisch luchtwassysteem (hoofdcategorie kippen, kalkoenen)
  • Gecombineerd luchtwassysteem (hoofdcategorie varkens)
  • Oliefilmsysteem met drukleidingen (hoofdcategorie kippen, kalkoenen)
  • Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden (hoofdcategorie kippen)
  • Water luchtwassysteem (hoofdcategorie kippen, kalkoenen, eenden)

 

U kunt ook subsidie krijgen om het aantal overschrijdingsdagen te verminderen. Dit kan alleen als u ook subsidie vraagt voor een techniek die de uitstoot van fijn stof vermindert.
Voorbeelden van technieken voor het verminderen van het aantal overschrijdingsdagen zijn:

  • De hoogte van de uitstroming van de lucht vergroten door het aanpassen van de schoorsteen of ventilatiekoker
  • Het verhogen van de uittreedsnelheid
  • Het vervangen van verspreid liggende ventilatoren door ventilatoren op één emissiepunt.

 

U kunt de subsidie aanvragen bij het DR-loket van 1 april tot en met 15 mei 2013. Zij verdelen het beschikbare budget op basis van een rangschikking. Per aanvraag krijgt u maximaal 55% vergoed van de subsidiabele kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 400.000 per aanvraag.