Subsidie voor het meten van ammoniakemissie

11 juli 2014

Binnenkort wordt bij RVO een subsidieregeling geopend voor het meten van ammoniakuitstoot. Ondernemers die hiervoor metingen willen (laten) uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen als zij de metingen in een samenwerkingsverband doen. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee deelnemers, waarvan tenminste één veehouderijbedrijf en één agro-MKB-onderneming. Ondernemers kunnen de subsidie van 11 augustus tot en met 10 september 2014 aanvragen.

Voor deze subsidie is € 500.000 beschikbaar. Hiervan is de helft bestemd voor projecten die zijn gericht op stalmaatregelen en de andere helft voor projecten gericht op voer- en managementmaatregelen.

U krijgt subsidie voor de kosten die u moet betalen aan de meetinstantie en de laboratoria die betrokken zijn bij de meting. De kosten zijn minimaal € 10.000. Hiervan krijgt u maximaal 35% vergoed. Per aanvraag kunt u maximaal € 50.000 subsidie krijgen.

De volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag is bepalend voor wie subsidie krijgt (wie het eerst komt, het eerst maalt).

Meer informatie over deze subsidie leest u op de pagina Metingen ammoniakuitstoot 2014 .