Subsidie voor voorlichting over vermindering ammoniakuitstoot

18 september 2013

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor voorlichting over het verminderen van de uitstoot van ammoniak. Landbouw- of agro-MKB-ondernemers kunnen de subsidie Beroepsopleiding en voorlichting aanvragen van 30 september tot en met 11 oktober 2013. De subsidie kan worden verkregen voor de kosten van een bedrijfsconsult, opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst. Hierbij gaat het om informeren en adviseren over de vraag hoe de uitstoot van ammoniak kan worden verminderd.

Subsidie

Het maximale subsidiebedrag is 1500 euro. De maximale vergoeding is 50 procent van de kosten. Verder geldt voor een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst een maximumsubsidie van 250 euro per dagdeel.

Volgorde

Bij deze subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op volgorde van binnenkomst.

Waarom deze subsidie

De PAS heeft tot doel economische ontwikkeling mogelijk te maken, de vergunningverlening te vereenvoudigen en natuurdoelen in het kader van het beleid en regelgeving ‘Natura 2000’ te bepalen. Hiervoor worden maatregelen genomen die de uitstoot van ammoniak reduceren en de verdere achteruitgang van de natuurkwaliteit in deze Natura 2000-gebieden tegengaan en waar nodig weer herstellen. Om dit doel te bereiken moeten alle sectoren (ook de landbouw) hun steentje bijdragen

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen ervan vindt u op de site van het DR-loket.