PAS vergunning 2 jaar oud, en dan?

8 november 2017

Ondernemers met een Wnb-vergunning onder het PAS dienen deze binnen 2 jaar te realiseren. Maar als dat niet lukt, wat gebeurt er dan?

1. Is mijn vergunning nog geldig als ik hem niet binnen 2 jaar heb gerealiseerd?

De vergunning vervalt niet van rechtswege maar behoudt zijn status. U loopt wel het risico dat deze geheel of deels wordt ingetrokken. Dit intrekken moet met een besluit.

Is de vergunning niet ingetrokken dan vormt deze de referentie voor elke volgende aanvraag of verandering.

2. Hoe wordt er ingetrokken?

Landelijk is afgesproken dat men de 2 jaarstermijn in vergunningen gaat handhaven. Hiervoor wordt een uniforme lijn ontwikkeld. Wanneer men volgens deze lijn niet heeft voldaan aan de voorwaarde van de 2 jaarstermijn, dan wordt er een intrekkingsbesluit opgesteld. Doel van het voorschrift en de handhavingsactie is het terughalen van niet- benutte ontwikkelruimte.

3. Wat wordt ingetrokken, de vergunning of de uitbreiding?

De 2 jaarstermijn heeft alleen betrekking op besluiten die ontwikkelruimte vragen uit segment 2. Als er geen ontwikkelruimte wordt geclaimd, dan hoort de voorwaarde niet in het besluit te staan. Dit is in het verleden wel eens ten onrechte in de besluiten opgenomen waar geen ontwikkelruimte werd geclaimd.

4. Kan ik het intrekken voorkomen?

Met procedures als bestemmingsplanwijzigingen en complexe milieuaanvragen met bezwaar en beroep lukt het soms niet om binnen 2 jaar de dieren te huisvesten. Het is belangrijk aan te tonen dat er stappen zijn gezet om de vergunning/ontwikkelingsruimte te verkrijgen of te behouden. Het advies is om een goed dossier bij te houden, waarin staat wat men allemaal aan stappen heeft ondernomen en wat het vooruitzicht is. Is er (alsnog) zicht op uitvoering op de korte termijn?

5. Welk risico loop ik met een lagere dierbezetting?

Wat gebeurt er als u (tijdelijk) minder dieren houdt? Als u scharrelvleeskuikens houdt terwijl u (nog) vergunning hebt voor gangbare kuikens als terugvaloptie? Of als u als melkveehouder vanwege de fosfaatwetgeving de stallen nog niet vol hebt?

We verwachten dat men met een tijdelijk lagere bezetting geen risico loopt, maar wanneer tijdelijk wat langer wordt het risico wel toeneemt. En of het dan afdoende is dat de stallen zijn gerealiseerd, ook al zitten er (tijdelijk) minder dieren in, of dat het verstandig is toch zo af en toe op volle bezetting te draaien, dat zal de toekomst leren.