Via jongvee aanvullend ammoniakreductie realiseren

8 januari 2015

Erkende huisvestingsmaatregelen voor het verminderen van ammoniakemissie op melkveebedrijven zijn op dit moment alleen toe te passen voor melkkoeien en niet voor jongvee. De Proeftuin Natura 2000 Overijssel wil het mogelijk maken dat deze erkende maatregelen ook voor jongvee zijn toe te passen met een formele emissiefactor voor jongvee.

Bron: website Verantwoorde Veehouderij