Voorpublicatie stalbeschrijvingen luchtwassers

28 november 2013

Op 27 november 2013 zijn de stalbeschrijvingen van luchtwassers uit de komende Rav wijziging voorgepubliceerd. Het ministerie van Instrastructuur en Milieu stelt deze stalbeschrijvingen beschikbaar.

Vanwege de inwerkingtreding van de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer per 1 januari 2013 zijn alle systeembeschrijvingen van luchtwassers aangepast. Dit om strijdigheid tussen de beschrijvingen en regels in het Activiteitenbesluit, zoals over elektronisch monitoren, op te heffen.

Daarnaast zijn een aantal overlappende luchtwassystemen samengevoegd en is de toepasbaarheid in een aantal gevallen uitgebreid tot andere diercategorie├źn zoals vleeskalveren, kalkoenen, eenden en konijnen.

Hoewel de Rav waarin de luchtwassers officieel worden opgenomen nog niet is gepubliceerd, worden deze systeembeschrijvingen op verzoek van het ministerie wel al verspreid. Het bevoegd gezag kan hierdoor beoordelen of een aangevraagde of geplaatste luchtwasser voldoet aan de gestelde eisen.

Meer informatie vindt u op de site van Infomil.