Wetsvoorstel met mogelijkheid tot krimp

9 september 2016

In het wetsvoorstel fosfaatrechten voor de melkveehouderij, dat onlangs is gepubliceerd, is een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt in 2017 een generieke korting in varkens- en pluimveerechten door te voeren.

De varkenshouderij heeft in 2015 haar sectorale fosfaatproductieplafond met 1% overschreden en de pluimveehouderij heeft die met 3,3% overschreden.

De verwachting is dat het aantal varkensbedrijven en het aantal varkens daalt en de retail overschakelt naar onderscheidende varkensvleesconcepten met lagere dierbezetting, waardoor ook de fosfaatproductie zal dalen.

De toekomstige fosfaatproductie in de pluimveehouderij zal lager zijn als gevolg van de massale omschakeling van gangbare naar concept-kuikens met lagere bezetting en langere productieperiode en veranderde marktomstandigheden in de vermeerdering- en leghennensector, zo is de algehele verwachting.

Maar blijkt dit in 2017 op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet het geval te zijn, dan zal de overheid uiterlijk medio 2017 bepalen of ook de varkens- en pluimveehouderij moet krimpen.

Daartoe is in het wetsvoorstel een voorziening opgenomen die het mogelijk maakt om, bij Algemene Maatregel van Bestuur, een generieke korting toe te passen op de varkens- en/of pluimveerechten. Een alternatieve maatregel zou er uit kunnen bestaan de ontheffingen die in het kader van de Regeling ontheffing productierechten (POR-regeling), de Kaderregeling het Zuivere Ei en de Kaderregeling Golden Harvest zijn verleend en waarvan de einddatum is vastgesteld op 31 december 2017, niet te verlengen.

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van het Ministerie en de kamerbrief met het wetsvoorstel.