Wijziging emissiewetgeving heeft gevolgen voor MDV

12 november 2015

Zowel het nieuwe Besluit huisvesting als de wijzigingen in de RAV-emissiefactoren hebben consequenties voor de MDV voor deelnemers met een vergunning(aanvraag) van na 1 juli 2015, zo blijkt uit een nieuwsbericht van SMK.

  • Het nieuwe Besluit huisvesting heeft gevolgen voor het ambitieniveau van het MDV-thema Ammoniak
  • De gewijzigde RAV-lijst zorgt dat systemen een andere MDV-puntenwaardering krijgen toebedeeld

Ammoniak

Gedurende de looptijd van MDV9 (de versie die geldig is in 2015) is er een overgangssituatie waarbij bedrijven aan de wettelijke vereisten moeten voldoen die golden ten tijde van hun vergunningaanvraag. Voor de meeste diercategorieën kan het ambitieniveau gehandhaafd blijven, maar voor vijf diercategorieën dient het ambitieniveau aangepast te worden om gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe wettelijke ammoniaknormen.

Het gewijzigde ambitieniveau van het MDV-thema Ammoniak is van toepassing op deelnemers met een omgevingsvergunning(aanvraag) van ná 1 juli 2015 en geldt voor de diercategorieën:

  • Leghennen: 46 punten
  • Leghenouderdieren: 20 punten
  • Opfok vleeskuikenouderdieren: 27 punten
  • Vleeskuikens: 22 punten
  • Melkvee: 15 punten

Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor de MDV deelnemers die vóór 1 juli 2015 hun omgevingsvergunning hebben ontvangen of aangevraagd. Zij kunnen via de toen vigerende ‘Bijlage RAV’ worden gewaardeerd. Het ambitieniveau en de puntenaantallen zijn dus in die situatie niet gewijzigd.

Fijnstof

In het nieuwe Besluit huisvesting zijn voor pluimvee – naast ammoniaknormen – nu ook wettelijke normen opgenomen voor de maximale fijnstofemissie uit stallen. In het huidige certificatieschema MDV is het thema Fijnstof al onderdeel van de eisen. De nieuwe wettelijke normen van het Besluit huisvesting voor fijnstof hebben geen gevolgen voor de minimaal te behalen MDV-punten.

Bron en meer informatie: SMK