Wintergarten telt niet meer mee bij biologisch

12 december 2019

Vanaf 1 januari 2021, dat is over een jaar, mag de wintergarten bij biologische kippen niet meer als leefoppervlak worden meegeteld. Er kunnen dan tot 20-25% minder kippen in de stal worden gehuisvest.

Voor degene die de stalcapaciteit mee op basis van dit oppervlak heeft bepaald, betekent dat een fikse aderlating. De regels zijn het gevolg van vernieuwde Europese biologische wetgeving.

Om het aantal dieren te behouden zal er extra leefoppervlak moeten worden gecreëerd. Er zijn meerdere manieren voor. Het kan o.a. door de stal te verbreden of te verlengen en/of een deel van de inrichting te vervangen of te intensiveren door het (bij)plaatsen van volièrestellingen en/of het verhoogd aanbrengen van mestbanden tussen de stellingen. Welke oplossing zich aandient verschilt per bedrijf.

Voor het geval u kiest voor het verlengen of verbreden van de stal, of het wijzigen van de stalinrichting, is het belangrijk tijdig te beginnen met de daarvoor benodigde vergunningen.

  • Door het bijplaatsen van een volièrestelling of het veranderen van de inrichting kan de diercode wijzigen, wat invloed kan hebben op de ammoniakemissiefactor vanuit de stal en daardoor relevant is voor de milieu- en natuurvergunning (Wnb).
  • Bij het verlengen en/of verbreden van de stal lopen pluimveehouders in toenemende aan tegen beperkingen in het bestemmingplan of bouwblok. Is dit niet toereikend dan moet (soms) een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen wat zomaar een jaar kan duren. Dan is het zaak daar op tijd mee te beginnen!

Met een binnenstal tot 15 m breed mogen de kippen aan één zijde naar buiten. Zodra de binnenstal breder is dan 15 meter moet volgens de KAT-regels aan beide zijden van de stal een overdekte uitloop worden gerealiseerd.

In eerder door Boerderij en Nieuwe Oogst gepubliceerde artikelen leest u welke wijzigingen men verder nog door wil voeren.