Zeezoutcorrectie ingeperkt

9 augustus 2012

De waarden voor zeezoutcorrectie in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden aangepast. Dit heeft consequenties voor de toetsing van berekende concentraties fijn stof (PM10) aan de grenswaarden. De aangepaste regeling wordt naar verwachting na de zomer gepubliceerd.

De correctie voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof is nu 3 tot 7 microgram per m3, afhankelijk van de gemeente. Deze correctie wordt aangepast naar 1 tot 5 microgram per m3.

Om te komen tot een gecorrigeerd aantal overschrijdingsdagen van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie kunnen nu overal in Nederland 6 dagen in mindering worden gebracht. Deze aftrek wordt 2, 3 of 4 dagen, afhankelijk van de provincie.

Dit heeft consequenties voor de uitkomst van de fijnstofberekeningen bij de aanvraag van de milieuvergunning. Pluimveebedrijven met woningen dichtbij de stal zullen sneller reducerende maatregelen moeten nemen, afhankelijk van de achtergrondconcentratie.