Handhaving PAS staat voor de deur

14 februari 2018

‘De provincies zetten in op toezicht en handhaving op de realisatietermijn van PAS-vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld’, aldus BIJ12. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Binnen 2 jaar uitvoeren

Nadat de vergunning onherroepelijk is, hebben ondernemers twee jaar de tijd om de activiteit te starten of de bedrijfsuitbreiding te realiseren. Langer ontwikkelingsruimte claimen en deze niet gebruiken benadeelt andere ontwikkelingen waarvoor geen ontwikkelingsruimte meer over is.

Landelijke aanpak

‘Om ervoor te zorgen dat de aanpak landelijk op dezelfde manier verloopt en wordt uitgevoerd, zijn er door de provinciale bestuurders afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in handreikingen met definities en randvoorwaarden. De focus is begin 2018 gericht op vergunningen die in de eerste negen maanden van het PAS verleend zijn. De verwachting is dat door de combinatie van toezicht houden en het actief intrekken of wijzigen van vergunningen, het mogelijk is om op sommige locaties de schaarse ontwikkelingsruimte weer beschikbaar te maken.’

Intrekken

Door het actief intrekken van niet-tijdig benutte ontwikkelingsruimte willen de provincies ook het signaal afgegeven dat het geen zin heeft om op voorhand ‘voor de zekerheid’ ontwikkelings­ruimte te claimen. Provincies willen alle bedrijven de kans bieden om uit te breiden. ‘Daarvoor is het nodig om handhavend op te treden richting bedrijven die ontwikkelingsruimte hebben aangevraagd en toebedeeld gekregen, maar die ruimte niet benutten.’

We adviseren veehouders die voorzien dat ze de realisatietermijn van 2 jaar niet halen of overschrijden, een dossier bij te houden van de genomen stappen. Wellicht kunnen er legitieme redenen zijn waardoor de termijn van 2 jaar niet is gehaald, bijvoorbeeld als gevolg van lange procedures of uitzonderlijke situaties.