Specialistisch adviesbureau voor de pluimveehouderij

op het gebied van bouw, milieu en bedrijfsontwikkeling

DIRECT CONTACT

over ons

Wij zijn sterk in het adviseren van pluimveehouders

Als veehouder en ondernemer wordt u continu geconfronteerd met nieuwe regelgeving en veranderende omstandigheden. We zijn sterk in alles wat te maken heeft met milieuvergunningen, vergunningen Wet Natuurbescherming en ruimtelijke onderbouwingen om bouwblokken te verleggen of vergroten, waardoor u als veehouder ruimte krijgt om te ondernemen. Ons advies varieert van kleine projecten tot grote m.e.r.-studies.

advies

Geen plan zonder vergunning

Bij Hoeve Advies bent u aan het juiste adres voor vragen en advies op het gebied van bouw, milieu, natuur en ruimtelijke ordening

Planvorming

Als ondernemer wilt u vooruit en zoekt u continuïteit voor uw bedrijf. Dat vergt de nodige inspanning. Waar liggen uw kansen? Waar moet u rekening mee houden? Graag beoordelen we of uw plan haalbaar is.

Milieu

Geen plan zonder vergunning. Zaken als geur-, ammoniak- en fijnstofberekeningen worden door ons gedaan en met onze jarenlange ervaring hebt u aan ons een gesprekspartner waar u het best mee uit bent.

Wnb-vergunning

Ammoniakemissie en stikstofdepositie hebben invloed op kwetsbare gebieden. Wij zitten dagelijks in deze materie en helpen u vooruit, ook wanneer u ammoniak tekort komt en salderen moet.

Ruimtelijke ordening

Alleen op basis van goede argumenten krijgt u bouwblokwijzigingen en bedrijfsverplaatsingen gedaan. Wij helpen u in de ruimtelijke onderbouwing die voor uw principeverzoek of bestemmingsplan nodig is.

Bouw

Hoeve Advies helpt u in het uitdenken van plannen. Voor tekenwerk en bouwaanvragen maken we gebruik van gespecialiseerde toeleveranciers, of stemmen we af met gerenommeerde aannemers en stalinrichters.

Speciaal

Vanwege de specifieke pluimveekennis is Hoeve Advies ook actief in zaken als de aanvraag van emissiefactoren voor vermelding op de RAV-lijst.

26 januari 2022

Emissiefactor voor buizenverwarming gaat omhoog!

Binnenkort wordt de RAV-lijst weer aangepast met nieuwe stalsystemen en wijzigen enkele emissiefactoren. De gepubliceerde internetconsultatie wijst uit dat de…

Lees Verder
26 januari 2022

Nieuwe variant biofilter voor pluimvee

Binnenkort wordt de RAV-lijst weer aangepast met nieuwe stalsystemen en wijzigen enkele emissiefactoren. De gepubliceerde internetconsultatie wijst uit dat voor…

Lees Verder
17 november 2021

Legalisatieprogramma PAS-meldingen

Het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen is op 10 november 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. In januari 2022 zal het definitief worden…

Lees Verder
26 oktober 2021

Open dag leghennenstal fam. Peters, Didam – GEANNULEERD

Gezien de ontwikkelingen rondom vogelgriep is in overleg met de familie Peters besloten de Open Dag van vrijdag 5 november…

Lees Verder
14 oktober 2021

Ionisatie door middel van koolstofborsteltjes

Voor de additionele techniek ‘Ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% emissiereductie fijnstof’ (BWL 2020.03.V3) is de systeembeschrijving aangepast, omdat hierin een onjuiste…

Lees Verder
16 september 2021

Emissie-eisen voor biologische legkippen

De uitzondering van emissiegrenswaarden voor biologische legkippen vervalt. Voor bestaande stallen komt er een overgangstermijn tot 1 januari 2035. Nieuwe…

Lees Verder
14 juli 2021

Vaste afstandsgrens van 25 km, geen drempelwaarde

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden….

Lees Verder
14 juli 2021

Provincies starten Stikstofbank

De provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Het Rijk doet later dit jaar ook mee. De Stikstofbank biedt als registratiesysteem…

Lees Verder
29 juni 2021

Deelstroom behandeling biedt perspectief

De systeembeschrijvingen voor verschillende additionele technieken voor de emissiereductie van fijnstof zijn aangepast, zodat deze systemen zowel kunnen worden ingezet…

Lees Verder
29 juni 2021

Boxheaters ook emissiearm

Voor het stalsysteem ‘stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag’ (BWL 2011.13.V6) is een emissiefactor afgeleid voor de diercategorie…

Lees Verder
26 maart 2021

Emissiefactoren fijnstof geactualiseerd

Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2021 de nieuwe lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd….

Lees Verder
23 februari 2021

Intern salderen zonder vergunningplicht

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak dat voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. De…

Lees Verder
18 februari 2021

Procedure vormvrije m.e.r. gewijzigd

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling kan (weer) tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag worden ingediend. Voordat een vergunningaanvraag voor het oprichten,…

Lees Verder
14 oktober 2020

Juridische werkelijkheid Wnb spoort niet langer

In een poging de PAS-uitspraak te doorgronden wedt de overheid op het paard van de juridische werkelijkheid. Die gaat voorbij…

Lees Verder
13 oktober 2020

POV Groningen knelt en schuurt

De Provincie Groningen trekt het toch al strenge planologische beleid voor intensieve veehouderij nog een tandje strakker aan. De ontwikkelingsmogelijkheden…

Lees Verder
8 juli 2020

Inventarisatie PAS-meldingen

Het Ministerie van LNV vraagt ondernemers die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben ingediend zich te…

Lees Verder
17 maart 2020

5 nieuwe fijnstofreducerende technieken

Op Rijksoverheid.nl is op 13 maart 2020 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst…

Lees Verder
17 maart 2020

Pilots emissiearme maatregelen Proeftuin Foodvalley

Sinds 6 januari jl. is het mogelijk voor veehouders, innovators en geïnteresseerden zich aan te melden voor de Proeftuin van…

Lees Verder
10 maart 2020

Proefstalregeling geur in werking voor 4 provincies

Vanaf 27 februari 2020 is de proefstalregeling geur in werking voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze regeling…

Lees Verder
9 januari 2020

RAV-status overdekte uitloop

Bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorieën kippen en kalkoenen waar een overdekte uitloop aanwezig is, geldt de emissiefactor voor het…

Lees Verder
9 januari 2020

Nieuw: compacte warmtewisselaar

De systeembeschrijvingen van warmtewisselaars zijn gewijzigd. In de beschrijving van BWL2010.13 is een nieuwe variant opgenomen, de compacte wisselaar van…

Lees Verder
18 december 2019

‘PAS-melders’ en drempelwaarde

Het kabinet gaat de zogenoemde ‘PAS-melders’ legaliseren. Dit betreft gerealiseerde activiteiten, waarvan de uitstoot onder de toenmalige grenswaarde van maximaal…

Lees Verder
13 december 2019

Het nieuwe stikstofbeleid

De ammoniak van wel vergunde maar niet gebouwde stallen vervalt. In de nieuwe regels mag alleen gesaldeerd mag worden met…

Lees Verder
12 december 2019

Wintergarten telt niet meer mee bij biologisch

Vanaf 1 januari 2021, dat is over een jaar, mag de wintergarten bij biologische kippen niet meer als leefoppervlak worden…

Lees Verder
11 december 2019

Maatlat taakstellend voor vermeerderaars en vleeskuikenhouders

Moet een vleeskuikenouderdierenstal in het vervolg met mestbanden worden uitgerust? En is de maatlat niet meer van toepassing voor reguliere…

Lees Verder
14 november 2019

PAS-meldingen worden gelegaliseerd, nu de vergunningen nog!

Het kabinet introduceerde op 13 november jl. een aantal maatregelen om de landelijke impasse in de stikstofproblematiek te doorbreken. De veehouderij levert…

Lees Verder
6 november 2019

Stel uw ammoniakrechten veilig. Meld u aan bij Stikstofclaim

De overheid en de provincies komen binnenkort met nieuwe (herziene) beleidsregels voor stikstof. Wat zal dit betekenen? Het beleidsvoornemen t.a.v….

Lees Verder
4 november 2019

Hoe sta jij er voor?? Check het nu!!

Tijdens de RMV van afgelopen week deelden we deze folder uit. Vandaag is het zo, morgen is het anders! Denk…

Lees Verder
13 september 2019

Vergunningverlening Wnb komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Zo komt onder…

Lees Verder
12 juli 2019

Afschieten PAS brengt onzekerheid

Het afschieten van het PAS door de Raad van State betekent onzekerheid voor een flink aantal pluimveehouderijbedrijven. Ook adviseurs zitten…

Lees Verder