Boxheaters ook emissiearm

29 juni 2021

Voor het stalsysteem ‘stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag’ (BWL 2011.13.V6) is een emissiefactor afgeleid voor de diercategorie E 1 (opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken). Het systeem van heaters en ventilatoren kan nu ook bij deze diercategorie worden toegepast (E 1.16).

Daarnaast is het in de stalbeschrijving mogelijk gemaakt om de heaters buiten de stal te plaatsen. Plaatsing van de heaters buiten de stal biedt voordelen op het gebied van technische controle en onderhoud.

Onlangs is door Winterwarm Heating Solutions in Nederland een eerste vleeskuikenstal met boxheaters uitgerust. Men kiest voor boxheaters met het oog op brandveiligheid om ‘de techniek buiten de stal te houden’. Het is te verwachten dat dit meer toegepast gaat worden. Er staan hier en daar in Nederland al wel meer stallen met boxheaters, meestal door eigen import.

Dit is op 1 juni 2021 als wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is op 2 juni 2021 in werking getreden.

De aangepaste systeembeschrijvingen staan op de pagina stalbeschrijvingen.