Laatste nieuws:

Vaste afstandsgrens van 25 km

14 juli 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden….

Lees Verder

Provincies starten Stikstofbank

14 juli 2021

De provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Het Rijk doet later dit jaar ook mee. De Stikstofbank biedt als registratiesysteem…

Lees Verder

Deelstroom behandeling biedt perspectief

29 juni 2021

De systeembeschrijvingen voor verschillende additionele technieken voor de emissiereductie van fijnstof zijn aangepast, zodat deze systemen zowel kunnen worden ingezet…

Lees Verder

Boxheaters ook emissiearm

29 juni 2021

Voor het stalsysteem ‘stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag’ (BWL 2011.13.V6) is een emissiefactor afgeleid voor de diercategorie…

Lees Verder

Emissiefactoren fijnstof geactualiseerd

26 maart 2021

Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2021 de nieuwe lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd….

Lees Verder

Intern salderen zonder vergunningplicht

23 februari 2021

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak dat voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. De…

Lees Verder

Procedure vormvrije m.e.r. gewijzigd

18 februari 2021

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling kan (weer) tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag worden ingediend. Voordat een vergunningaanvraag voor het oprichten,…

Lees Verder

Juridische werkelijkheid Wnb spoort niet langer

14 oktober 2020

In een poging de PAS-uitspraak te doorgronden wedt de overheid op het paard van de juridische werkelijkheid. Die gaat voorbij…

Lees Verder

POV Groningen knelt en schuurt

13 oktober 2020

De Provincie Groningen trekt het toch al strenge planologische beleid voor intensieve veehouderij nog een tandje strakker aan. De ontwikkelingsmogelijkheden…

Lees Verder

Inventarisatie PAS-meldingen

8 juli 2020

Het Ministerie van LNV vraagt ondernemers die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben ingediend zich te…

Lees Verder