Laatste nieuws:

Emissiefactoren fijnstof geactualiseerd

26 maart 2021

Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2021 de nieuwe lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd….

Lees Verder

Intern salderen zonder vergunningplicht

23 februari 2021

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak dat voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. De…

Lees Verder

Procedure vormvrije m.e.r. gewijzigd

18 februari 2021

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling kan (weer) tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag worden ingediend. Voordat een vergunningaanvraag voor het oprichten,…

Lees Verder

Juridische werkelijkheid Wnb spoort niet langer

14 oktober 2020

In een poging de PAS-uitspraak te doorgronden wedt de overheid op het paard van de juridische werkelijkheid. Die gaat voorbij…

Lees Verder

POV Groningen knelt en schuurt

13 oktober 2020

De Provincie Groningen trekt het toch al strenge planologische beleid voor intensieve veehouderij nog een tandje strakker aan. De ontwikkelingsmogelijkheden…

Lees Verder

Inventarisatie PAS-meldingen

8 juli 2020

Het Ministerie van LNV vraagt ondernemers die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben ingediend zich te…

Lees Verder

5 nieuwe fijnstofreducerende technieken

17 maart 2020

Op Rijksoverheid.nl is op 13 maart 2020 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst…

Lees Verder

Pilots emissiearme maatregelen Proeftuin Foodvalley

17 maart 2020

Sinds 6 januari jl. is het mogelijk voor veehouders, innovators en geïnteresseerden zich aan te melden voor de Proeftuin van…

Lees Verder

Proefstalregeling geur in werking voor 4 provincies

10 maart 2020

Vanaf 27 februari 2020 is de proefstalregeling geur in werking voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze regeling…

Lees Verder

RAV-status overdekte uitloop

9 januari 2020

Bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorieën kippen en kalkoenen waar een overdekte uitloop aanwezig is, geldt de emissiefactor voor het…

Lees Verder