Laatste nieuws:

Emissiefactor voor buizenverwarming gaat omhoog!

26 januari 2022

Binnenkort wordt de RAV-lijst weer aangepast met nieuwe stalsystemen en wijzigen enkele emissiefactoren. De gepubliceerde internetconsultatie wijst uit dat de…

Lees Verder

Nieuwe variant biofilter voor pluimvee

26 januari 2022

Binnenkort wordt de RAV-lijst weer aangepast met nieuwe stalsystemen en wijzigen enkele emissiefactoren. De gepubliceerde internetconsultatie wijst uit dat voor…

Lees Verder

Legalisatieprogramma PAS-meldingen

17 november 2021

Het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen is op 10 november 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. In januari 2022 zal het definitief worden…

Lees Verder

Open dag leghennenstal fam. Peters, Didam – GEANNULEERD

26 oktober 2021

Gezien de ontwikkelingen rondom vogelgriep is in overleg met de familie Peters besloten de Open Dag van vrijdag 5 november…

Lees Verder

Ionisatie door middel van koolstofborsteltjes

14 oktober 2021

Voor de additionele techniek ‘Ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% emissiereductie fijnstof’ (BWL 2020.03.V3) is de systeembeschrijving aangepast, omdat hierin een onjuiste…

Lees Verder

Emissie-eisen voor biologische legkippen

16 september 2021

De uitzondering van emissiegrenswaarden voor biologische legkippen vervalt. Voor bestaande stallen komt er een overgangstermijn tot 1 januari 2035. Nieuwe…

Lees Verder

Vaste afstandsgrens van 25 km, geen drempelwaarde

14 juli 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden….

Lees Verder

Provincies starten Stikstofbank

14 juli 2021

De provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Het Rijk doet later dit jaar ook mee. De Stikstofbank biedt als registratiesysteem…

Lees Verder

Deelstroom behandeling biedt perspectief

29 juni 2021

De systeembeschrijvingen voor verschillende additionele technieken voor de emissiereductie van fijnstof zijn aangepast, zodat deze systemen zowel kunnen worden ingezet…

Lees Verder

Boxheaters ook emissiearm

29 juni 2021

Voor het stalsysteem ‘stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag’ (BWL 2011.13.V6) is een emissiefactor afgeleid voor de diercategorie…

Lees Verder