5 nieuwe fijnstofreducerende technieken

17 maart 2020

Op Rijksoverheid.nl is op 13 maart 2020 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van de emissie van fijnstof uit stallen.

5 nieuwe technieken

Op de lijst met emissiefactoren zijn 5 nieuwe technieken opgenomen om de emissie van fijnstof vanuit pluimveestallen te reduceren:

  1. luchtconditioneringsunit (80% reductie PM10)
  2. stoffilters (50% reductie PM10)
  3. positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes (31% reductie PM10)
  4. negatieve ionisatie d.m.v. coronadraden (52% reductie PM10)
  5. positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units (16% reductie PM10)

Meer informatie over deze technieken vindt u op de Infomil pagina ‘Technieken fijnstof‘.

1. Luchtconditioneringsunit

De (Eco unit) luchtconditioneringsunit van Vencomatic is een doorontwikkeling van de AgroSupply warmtewisselaar. De binnenkomende lucht kan worden opgewarmd, maar ook worden gekoeld. In het condensatievocht in de unit blijft stof achter. Ook hecht stof aan de wanden van de unit.

Vanwege de koelende werking kan worden volstaan met een lagere maximale ventilatiebehoefte.

Alle in- en uitgaande lucht voor het ventileren van de stal gaat via de unit.

Omdat de luchtconditioneringsunit is gebaseerd op een warmtewisselaar, is hetzelfde verwijderingsrendement aangehouden, namelijk 80%. Omdat alle uitgaande lucht door de unit gaat, is dit ook het reductiepercentage.

2. Stoffilter

De lucht uit de stal wordt gefilterd door filters met een verwijderingsrendement van 99% voor deeltjes ≥ 10 micrometer. Een deel van de stallucht gaat door het filter. Het concept is ooit ontwikkeld door Inno+ en wordt o.a. toegepast door Plettenburg die deze filters ook toepast in warmtewisselaars. Omdat een deel van de lucht via de stoffilter uit de stal wordt afgevoerd, is het verwijderingsrendement 50%. Het reinigen van de stoffilters gebeurt met een persluchtinstallatie.

Een stoffilter is in principe toepasbaar voor alle pluimveecategorieën en ook toepasbaar in stallen zonder centraal emissiepunt of in bestaande stallen.

3. Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes

Bij dit door Freshlight ontwikkelde systeem zijn koolstofborsteltjes geplaatst op de lichtarmaturen. Via de koolstofborsteltjes worden positieve ionen afgegeven aan de stallucht, waardoor de stofdeeltjes in de lucht worden geladen. Hierdoor klonteren ze samen waardoor ze uit de lucht zakken.

Er zijn meerdere uitvoeringen van de lichtarmaturen. Het licht en de ionenproductie worden apart geschakeld waardoor de ionisatie 24 uur per dag wordt ingezet. Het is mogelijk om lampen aan te brengen die alleen ioniseren en geen licht geven. Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 31%.

De koolstofborsteltjes zijn toepasbaar bij de pluimveecategorieën E (pluimvee) en F (kalkoenen).

4. Negatieve ionisatie met coronadraden

Dit door Serutech Agri en Optiklep ontwikkelde DUSTion systeem bestaat uit coronadraden (prikkeldraad) waar een negatieve hoogspanning op wordt gezet. Het fijnstof in de omgeving van de prikkeldraden ioniseert en slaat neer op geaarde oppervlakten in de stal.

De negatieve ionen staan hun elektrische lading af aan de stofdeeltjes in de lucht, die vervolgens plakken aan geaarde oppervlakken en objecten. De plafondplaten moeten bestaan uit te aarden materiaal.

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 52%. De techniek is toepasbaar voor vleeskuikens (E 5).

5. Positieve ionisatie met ionisatie-units

Bij het door StaticAir ontwikkelde systeem zijn in de stal PMX-Agri ionisatie-units geplaatst. Deze units bevatten coronadraden en verspreiden positieve ionen in de stallucht. Door de positieve lading hechten de stofdeeltjes zich aan het geaarde collector-oppervlak van de units en ook aan andere geaarde materialen in de stal. De plafondplaten aan de stalzijde dienen te bestaan uit te aarden materiaal.

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 16%. De ionisatie-units zijn toepasbaar bij vleeskuikens.

Acht technieken getest

De laatste drie technieken zijn onder praktijkomstandigheden getest in de Proeftuin van Foodvalley door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij. Het afgelopen jaar zijn er 8 technieken getest. Het ziet er naar uit dat er in juni 2020 nog meer technieken op de lijst van erkende maatregelen komen te staan.