Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is verschenen

11 juli 2019

De Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is gepubliceerd. De handreiking laat zien wat decentrale overheden kunnen doen om mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen mee te wegen in besluiten over nieuwe situaties. Daarbij ligt de focus op de impact en beperking van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak. De handreiking heeft vooral een juridische insteek en bevat geen beoordelingskader.

Vanaf 2016 verschenen in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid enkele rapporten over veehouderij en gezondheid. Daaruit komen verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden naar voren. Het roept de vraag op: wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor lokale en regionale overheden in gebieden met veehouderijen? Wat zijn de juridische gevolgen en mogelijke instrumenten? Daarom is deze handreiking opgesteld.

De handreiking is bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen in de besluitvorming over veehouderijen in relatie tot de gezondheid van omwonenden.

De handreiking richt zich daarbij op nieuwe situaties (ruimtelijke ontwikkelingen en oprichting of uitbreiding van bedrijven). Via ruimtelijke ordening hebben decentrale overheden meer afwegingsruimte om de omgevingskwaliteit te beïnvloeden dan via milieubesluiten (bijvoorbeeld over een aanvraag omgevingsvergunning milieu). De handreiking licht dit verder toe.

Lees meer op de website van Infomil.