Nieuw stalsysteem voor kalveren op komst

29 oktober 2018

Binnenkort komt er voor vleeskalveren een nieuwe emissiearme techniek beschikbaar: de Groene Vlag vloer met schuif onder de roosters. De Groene Vlag met schuif is inmiddels erkend maar moet nog gepubliceerd worden in de Rav lijst. Dit zal waarschijnlijkheid in januari a.s. gaan gebeuren.

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale emissiewaarde voor vleeskalveren 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dat geldt voor alle nieuw te bouwen stallen die vanaf dat moment in gebruik worden genomen. Op dit moment is behalve het gebruik van chemische of biologische luchtwassers, enkel de Groen Vlag vloer met kleppen beschikbaar om voldoende emissie te reduceren. De Groene Vlag met kleppen staat onder Rav-code A 4.8 (BWL 2018.04) in de Rav-lijst met een voorlopige emissiefactor van 1,9 kg NH3 per dierplaats per jaar (45% reductie).  De Groene Vlag met schuif komt op een voorlopige emissie van 2,1 kg NH3 per dierplaats per jaar (40% reductie).

De Groene Vlag vloer met kleppen (1,9 kg NH3) en de Groene Vlag vloer met schuif (2,1 kg NH3) zijn beide toe te passen in een milieuaanvraag. Het ‘voorlopige karakter’ van de emissiefactor houdt in dat er ondertussen nog metingen plaatsvinden. Bij de voorlopige erkenning is een zekere marge in acht genomen waardoor naar alle waarschijnlijkheid de definitieve emissiefactor (nog) lager zal uitvallen. Mocht de uiteindelijke emissiewaarde hoger of lager zijn dan nu verondersteld dan heeft dat geen invloed op het aantal dieren wat u vergund is. Wel kan uw totale emissie op grond van de uiteindelijke factor naar boven of naar beneden toe worden bijgesteld.

Wat prijsverschil betreft liggen beide systemen niet ver uit elkaar. Een Groene Vlag vloer met kleppen kost ca. € 47,50 excl. BTW per m2. De kosten voor de Groene Vlag vloer met schuif zijn vooral afhankelijk van stallengte. Een langere stal is efficiënter doordat er minder schuiven nodig zijn.

(foto: Beerenpoot Agri)