Rav-erkenning moet slimmer en efficiënter

7 december 2018

RVO heeft een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld en de initiatiefnemers sneller weten waar ze aan toe zijn. Ook kan het ingebrachte systeem worden beschermd zodat anderen het niet zomaar kunnen kopiëren.

Initiatiefnemers worden mismoedig door de lange procedure en schrikken terug voor de hoge kosten voor het meten van de emissies, terwijl het stalsysteem zomaar door de concurrent zou kunnen worden gekopieerd.
Dat laatste is binnenkort afgelopen. Het staat ondernemers vrij om een aanvraag te doen m.b.v. het VERA-protocol, waarmee hun product of stalsysteem kan worden gecertificeerd en beschermd is en niet zomaar kan worden nagebouwd.

De uitvoering van de Rav vindt plaats door RVO. Het is mogelijk vooraf een projectidee of plan voor te leggen aan de deskundigen van de Technische Advies Pool (TAP). De ondernemer krijgt dan advies over de verdere ontwikkeling en de mogelijke uitwerking tot een aanvraag voor de beoordeling.
Daarnaast is RVO.nl dit jaar begonnen met quick scans, waarbij RVO.nl met name voor nieuwe aanvragers informatie verschaft over de beoordelingsprocedures, de regelgeving en subsidiemogelijkheden, schrijft Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) in antwoord op Kamervragen.

De aanvraagprocedures die daarna kunnen volgen, zijn weergegeven in een schema op de website van RVO.nl
Als een innovatief stalsysteem nog niet is opgenomen in de Rav kan een ondernemer een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een bijzondere emissiefactor voor een proefstal.
Voordat nieuwe stalsystemen zijn bemeten, kunnen ze namelijk met een voorlopige emissiefactor op de Rav-lijst worden opgenomen, voor de duur van maximaal vijf jaar.

De beoordeling van meetrapporten is de basis voor het vaststellen van definitieve emissiefactoren. Er is geen versnelde beoordelingsprocedure voor aanvragers die in onze buurlanden test- en praktijkervaring hebben opgedaan. Maar als aanvragers over meetrapporten beschikken die voldoen aan de Nederlandse eisen voor metingen, dan kan de beoordeling voor ammoniak relatief snel plaatsvinden.

Nederland werkt hiervoor samen met Denemarken, Duitsland en sinds kort ook Vlaanderen binnen VERA (Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production). Hoofddoel van VERA is het bevorderen van een internationale markt voor agrarische milieutechnologieën. Voor de beoordeling voor de Rav (ammoniak) levert VERA de eerste resultaten op. VERA garandeert dat meetresultaten van systemen, die bijvoorbeeld in Denemarken met behulp van het VERA-protocol zijn getest, ook in Nederland kunnen worden gebruikt bij de beoordeling voor de Rav-lijst.

In de Rav is sinds medio 2017 de mogelijkheid opengesteld om een systeem met een certificaat, of een verificatie-verklaring zoals van VERA, op te nemen. Daarbij worden de prestaties van één bepaald systeem nadrukkelijk gekoppeld aan één fabrikant. Er zijn echter nog geen fabrikanten geweest die hier gebruik van hebben gemaakt.

RVO heeft belemmeringen in kaart gebracht die aanvragers ondervinden bij het testen van stalconcepten. Belemmeringen die genoemd zijn: de onbekendheid met de Rav en de proefstalregeling; de mogelijkheid dat een innovatief systeem wordt nagebouwd; de hoge kosten voor metingen en de vereiste minimale emissiereductie waardoor ‘kleine innovaties’ (deelsystemen en/of aanvullende technieken) niet worden ontwikkeld.
Hoewel er in de praktijk nog niet vaak gebruik van wordt gemaakt, is het inzetten van meerdere kleine (deel)technieken mogelijk. RVO.nl verkent op welke wijze de stalbeoordeling kan bijdragen aan toelating van kleine innovaties op de Rav-lijst.

Hoeve Advies heeft de afgelopen jaren verschillende aanvragen voor stalsystemen en technieken in de pluimveehouderij voor fabrikanten, stalinrichters en pluimveehouders ingediend en daarmee de nodige ervaring in het verwoorden en organiseren van een Rav-aanvraag opgedaan. Hebt u perspectiefvolle ideeën of wilt u ze toetsen, neem dan even contact op.