Buizenverwarming ook voor opfok-vb

12 april 2017

Het gebruik van buizenverwarming is niet alleen erkend voor vleeskuikens, maar ook voor opfokvleeskuiken- ouderdieren. Voor opfok-vb is een afgeleide emissiefactor vastgesteld van 0,144 kg NH3 per dierplaats per jaar.

De oorspronkelijke metingen voor ammoniak bij buizenverwarming zijn uitgevoerd op 4 locaties met vleeskuikens. Voor vleeskuikens is een emissiefactor vastgesteld van 0,012 kg per dierplaats per jaar, welke op 11 april jl. in de Rav-lijst is gepubliceerd.

Bij het indienen van de Rav-aanvraag is ook gevraagd om een afgeleide factor voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, aangezien deze stallen ook met volledig strooiselvloer zijn uitgerust.

Door middel van een rekensystematiek die de Tac-Rav ook bij andere staltechnieken heeft toegepast is een emissiefactor voor (groot-)ouderen van vleeskuikens in opfok vastgesteld van 0,144 kg NH3 per dierplaats per jaar.

De emissie van buizenverwarming bij vleeskuikens (E 5.15) is gemeten en vastgesteld op 0,012 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dat is 85% lager dan de authentieke emissiefactor voor vleeskuikens in traditionele stallen van 0,080 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 5.100).

De authentieke emissie van (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok is nooit gemeten. Het is een afgeleide van andere diersoorten. Daarom wordt bij het verder afleiden zekerheidshalve gerekend met de helft aan reductie, ofwel 42,5% t.o.v. de emissie van traditionele stallen met een emissiefactor van 0,250 kg per dierplaats per jaar (E3.100). Dat leidt tot een ammoniakemissie voor opfok-vb stallen met buizenverwarming van 0,144 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.9).

De randvoorwaarden van het stalsysteem zijn vastgelegd in E 3.9 BWL2017.01.