Buizenverwarming vleeskuikens Rav-erkend

12 april 2017

De emissiefactor voor buizenverwarming bij vleeskuikens is gisteren op de Rav-lijst gepubliceerd. De emissie is uitzonderlijk laag: slechts 0,012 kg NH3 per dierplaats per jaar. Het systeem heeft zich bewezen dankzij het initiatief van een groep vleeskuikenhouders om het stalsysteem te gaan meten.

Het stalsysteem E 5.15 BWL2017.01 blinkt uit in eenvoud en onderscheidt zich als bijzonder emissiearm. Waren tot voor kort stalsystemen als E 5.10 (warmteheaters) en E 5.14 (heaters en ventilatoren) met 0,035 kg NH3 ‘gangbaar’ emissiearm en E 5.11 (warmtewisselaar) met 0,021 kg NH3 zeer emissiearm, de buizenverwarming schiet met een emissie van slechts 0,012 kg NH3 hier flink onderdoor. Ten opzichte van traditionele niet-emissiearme stallen met 0,080 kg NH3 is de emissie bij gebruik van buizenverwarming 85% lager!!

Met de aanscherping van de maximale emissiewaarde voor ammoniak vanaf 1-1-2020 naar 0,024 kg NH3 zou als buizenverwarming niet erkend zou zijn, de keuze zich beperken tot stallen met warmtewisselaar of stallen met luchtwassers. Dankzij de initiatiefnemers is er nu een derde optie: de buizenverwarming.

Nadat een aanvankelijke aanvraag voor een afgeleide emissiefactor tot 2 keer toe was afgewezen, heeft een aantal vleeskuikenhouders uit Noord Nederland in 2012 het initiatief genomen tot een Rav-aanvraag voor buizenverwarming bij vleeskuikens.

Rond diezelfde tijd meldde de firma SKOV zich bij Hoeve Advies met de vraag of we kans zagen het Spiraflex buizenverwarmingsysteem erkend te krijgen als emissiearme techniek. De krachten zijn gebundeld en Buro Blauw is gevraagd metingen te voeren.

Nadat het meetplan was vastgesteld zijn de metingen in 2013 begonnen. De eerste metingen waren erg gunstig, wat aanleiding was de metingen voort te zetten en in 2014 af te ronden. De officiële aanvraag voor een Rav-erkenning en vermelding op de Rav-lijst is in januari 2015 ingediend. De erkenning bleef aanvankelijk uit omdat in de praktijkstallen met lengteventilatie niet geheel volgens protocol gemeten kon worden. Nadat een gelijkwaardigheidsmeting is uitgevoerd en alsnog veel vragen van de Tac-Rav deskundigen zijn beantwoord, is onder supervisie van RVO de aanvraag in oktober 2016 alsnog goedgekeurd en een stalbeschrijving opgesteld.