Emissiefactor met uitloop van vleeskuikens

1 november 2012

Op 24 oktober jl. is een nieuwe lijst van emissiefactoren in de Staatscourant gepubliceerd. 

Voor vleeskuikens in emissiearme stallen gelden de emissiefactoren nu ook als een vrije, niet overdekte uitloop wordt toegepast en bij toepassing van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als permanente huisvesting wordt gebruikt.
In de vleeskuikenhouderij worden steeds vaker (overdekte) uitlopen toegepast voor de productie van welzijnsvriendelijk scharrelvlees, wat qua dierenwelzijn tussen het reguliere en biologische assortiment invalt. Bij de productie van scharrelvlees wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het natuurlijke gedrag van de dieren.
Naar het oordeel van de deskundigen zal evenals dat bij legkippen het geval is ook bij vleeskuikens de ammoniakemissie bij toepassing van een uitloop niet significant toenemen.

De gepubliceerde lijst van emissiefactoren vindt u hier en de actuele stalbeschrijvingen op de site van Infomil.