Nb-wet loskoppelen van milieu en bouw?

12 april 2012

Sinds de introductie van de Wabo (omgevingsvergunning) in oktober 2010 is de natuurtoets verplicht als uw plan invloed heeft op beschermde naturagebieden. Het bevoegd gezag toetst of uw plan toelaatbaar is. Vraagt u een bouw- of milieuvergunning die betrekking heeft op dieren dan zal de gemeente de provincie vragen of het plan wel of geen storende invloed heeft op Natura 2000. Alleen als de provincie geen bezwaar heeft wordt de bouw- of milieuaanvraag doorgezet. Omdat het beantwoorden tijd vergt valt uw aanvraag als vanzelf in de uitgebreide procedure (26 weken).  

Als u meer vee gaat houden en een hogere stikstofdepositie veroorzaakt dan uw bestaand recht voor Natura 2000, wordt er geen Verklaring van geen bedenking (VVGB) afgegeven.  

Maar dient u voordat u de omgevingsvergunning bij de gemeente indient zelf een aanvraag voor de Nb-wet in, dan is de gemeente ontslagen van deze toets en moet ze de milieu- of bouwvergunning binnen de normale termijn afgeven.
Het verkrijgen van een Nb-wetvergunning is dan wel uw eigen verantwoordelijkheid. Krijgt u die niet dan loopt u het risico dat u wel een milieu- en bouwvergunning hebt, maar in de stal geen dieren mag houden omdat u geen Nb-wetvergunning hebt.