‘Stopper’ ook na 1 juli 2012

6 augustus 2012

Bedrijven die voor de ‘stoppersregeling’ in aanmerking willen komen moesten dat vóór 1 juli 2012 melden bij het bevoegd gezag. De regeling geldt voor bedrijven die zich voor het Actieplan ammoniak hebben aangemeld en ook voor de kleinere bedrijven.

Nu de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit voor landbouwbedrijven tot aan de IPPC-grens is uitgesteld, is de aanmeldperiode voor de stoppersregeling verlengd. Aanmelden is dus nog steeds mogelijk.

De lijst van erkende alternatieve maatregelen om ammoniakemissie te verminderen is op 6 juli jl. aangepast.