Subsidie integraal duurzame stallen

19 februari 2014

Veehouders die investeren in duurzame stallen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit kan van 1 maart tot en met 31 maart 2014. De investering moet uiterlijk 28 februari 2015 zijn uitgevoerd. Dit keer hebben pluimveehouders die investeren in vleeskuikenstallen voorrang. 

U kunt alleen subsidie aanvragen als u een of meer van de volgende diersoorten houdt:

 • melkvee, vleesrunderen en vleeskalveren
 • varkens
 • pluimvee (inclusief eenden en kalkoenen)
 • konijnen

Houders van schapen of geiten komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt uw investeringsplan op een aantal punten. De commissie rangschikt de aanvragen op het aantal punten.
Dit keer hebben pluimveehouders die investeren in vleeskuikenstallen voorrang. Als er budget over is komen andere veehouders in aanmerking. De aanvragen met de hoogste rangschikking komen het eerst in aanmerking.

Hieronder leest u hoe zwaar de criteria wegen bij de beoordeling:

 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn ten opzichte van de situatie in de normstal: 6x
 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van het milieu ten opzichte van de normstal (beperken ammoniakemissie, fijnstofuitstoot, CO2-uitstoot en energiebesparing): 3x
 • De fase van marktintroductie waarin de investering verkeert: 1x
 • De mate waarin de investering economisch of technisch perspectief heeft: 1x
 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van arbeidsomstandigheden ten opzichte van de situatie in de normstal: 1x
 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van diergezondheid ten opzichte van de situatie in de normstal: 1x
 • De mate waarin de investering ervoor zorgt dat de stal in het landschap past: 1x

Meer informatie op de site van RVO