Tijdelijk subsidie op droogtunnels

28 maart 2013

Van 1 april tot en met 15 mei 2013 kunt u inschrijven op de subsidieregeling voor fijn stof maatregelen. Daarmee is 55% subsidie op droogtunnels en warmtewisselaars mogelijk, mits 25% aan fijn stof op het bedrijf wordt gereduceerd. Toekenning vindt plaats op basis van het profijtbeginsel (rangorde).
Alleen technieken die voorzien zijn van eindnoot 2 in het overzicht¬†‘Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’ komen in aanmerking.¬†

Voor pluimvee zijn dit de nieuwe technieken die speciaal ontwikkeld zijn om fijn stof te reduceren, zoals:

  • Oliefilmsysteem met drukleidingen
  • Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden
  • Ionisatiefilters
  • Water luchtwassysteem
  • Droogfilterwand

Maar ook bestaande technieken waarvan bekend is dat ze flink bijdragen in een lagere fijn stof uitstoot, zoals:

  • Droogzolders met geperforeerd doek
  • Droogtunnels met geperforeerde banden of geperforeerde metalen platen
  • Warmtewisselaar(s)
  • Biologische en chemische luchtwassers

Overweegt u te investeren in een droogtunnel of warmtewisselaar om de mest verder in te drogen, of overweegt u een luchtwasser om de ammoniak of de geur te reduceren, pak dan de bonus voor fijn stof reductie mee en meld u aan voor de subsidieregeling.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag vindt u op de site van het DR-loket.