Digitale handreiking gezondheid in milieueffectrapportage

13 maart 2015

Vrijdag 6 maart 2015 lanceerde de Commissie m.e.r. de Handreiking gezondheid in milieueffectrapportage. De handreiking laat zien hoe je gezondheid meeneemt in ruimtelijke plannen en projecten. Voorbeelden op de site zijn wegen, veehouderijen en windenergie. De site geeft praktische tips, verwijst naar goede voorbeelden en achtergrondinformatie. In 2015 bouwt de Commissie de handreiking in samenwerking met deskundigen verder uit.

Hieronder vindt u de link naar het volledige persbericht en naar de handreiking gezondheid in m.e.r.

· Persbericht Digitale handreiking gezondheid in m.e.r.
· Handreiking gezondheid in m.e.r.

De Commissie organiseerde op 6 maart jl. een beleidsmiddag waar het onderwerp ‘Gezondheid in planvorming en milieueffectrapport’ centraal stond. Diverse sprekers deelden hun ervaringen met het gezondheidsdenken, casussen uit Vught, Utrecht en Den Haag werden getoond en besproken.
De vraag hoe gezondheid en ambities van lokale overheden te verankeren in de nieuwe Omgevingswet maakte veel tongen los. Als het aan bestuurders ligt worden er instrumenten ontwikkeld om het per regio verschillend in te kunnen vullen, wat tot grote verschillen kan leiden, zo lijkt het. Dat maken we nu ook mee. Wordt in het ene gebied de geurnorm verlaagd om veehouderij te weren, in het andere gebied wordt de geurnorm verruimd zodat er meer woningen kunnen worden gebouwd.

Harde criteria t.a.v. veehouderij en volksgezondheid zijn er (nog steeds) niet. Wel vindt er onderzoek plaats. Over enkele jaren is er misschien een conclusie te trekken.

In het verhaal van de GGD kwam naar voren dat ‘het een onzinnige vraag is of we voldoen aan luchtkwaliteit: we voldoen!’. We voldoen aan de norm en PM10 is niet langer relevant. De PM10-bijdrage vanuit de veehouderij wordt ‘wellicht zichtbaar’ als puntbronnen als het algemene niveau verder daalt. Wel is het zaak na te denken over blootstelling, en hoeveel gevoelige bestemmingen er in de buurt liggen. ‘Van normdenken naar gezondheidsdenken’, aldus Fred Woudenberg van GGD Amsterdam en lid van de Gezondheidsraad. Hij pleit ervoor waar mogelijk ‘akoestisch beter te ontwerpen’ door gebruik te maken van stille zijden, extra isolatie, en groen om beter in te spelen op de leefomgeving. Gezondheidsdenken is vaak een kwestie van gezondheidsbeleving, en de uitkomst van een samenspel of combinatie van factoren (het welbevinden). Het is de combi die het hem doet.