Nieuwe ontwikkelingen op de beurs in Hardenberg

13 oktober 2016

Binnenkort vindt de jaarlijkse vakbeurs voor (intensieve) veehouderij weer plaats in Hardenberg. Een mooi moment om bij te praten en het laatste nieuws over wet- en regelgeving en vergunningen uit te wisselen met het oog op de voorgenomen (ver)bouw, uitbreiding of verandering van uw bedrijf.

We staan op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) van dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober a.s. en op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) van dinsdag 1 t/m donderdag 3 november a.s. De beurs is open van 13.00 tot 22.00 uur.

Graag ontmoeten we u om uw actuele situatie door te praten en te bespreken wat uw plannen en mogelijkheden zijn op het gebied van (milieu)regelgeving.

  • Sinds 1 oktober jl. is de geurnorm voor vleeskuikens met maar liefst 37,5% verhoogd van 0,24 naar 0,33 OUE/d/s. Dit heeft de nodige impact op lopende milieuaanvragen, omdat er geen overgangsregeling is vastgesteld. Uw aanvraag kan zomaar ‘overbelast’ zijn waardoor u uw plan moet bijstellen, of uw locatie kan ‘op slot’ komen te staan. Wat te doen?
  • Sinds 1 oktober vorig jaar geldt voor pluimvee een maximale emissiewaarde voor fijnstof. In nieuwe stallen dient minimaal 30% te worden gereduceerd, en in de toekomst misschien nog meer. Hoe kunt u dit het best realiseren?
  • Vorig zomer is de PAS geïntroduceerd. Voorzover u nog geen Nb-wetvergunning heeft is het raadzaam die alsnog zo snel mogelijk te verwerven. Élke veehouderij dient een vergunning te hebben omdat er ammoniak wordt uitgestoten, ongeacht eventuele uitbreidingsplannen, het is gewoon verplicht.
  • De maximale emissiewaarde voor ammoniak voor melkvee en vleeskalveren wordt in 2018 resp. 2020 aangescherpt. Reden om nu al actie te nemen?

We bespreken graag met u wat dit voor u betekent.

U vindt ons op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in hal 5, stand 545
U vindt ons op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in hal 5, stand 544