Nieuwe variant warmtewisselaar

22 maart 2019

De systeembeschrijvingen van warmtewisselaars zijn gewijzigd. In de beschrijvingen is een nieuwe variant warmtewisselaar (variant C) opgenomen. De erkenning geldt voor het reduceren van fijnstof. Voor deze variant is nog geen reductie van de ammoniakemissie vastgesteld.

Variant A is de authentieke lamellenwisselaar naast de stal zonder filters. Variant B is de centrale wisselaar naast de stal, een lamellenwisselaar of een kruisstroomwisselaar, al dan niet voorzien van stofreducerende filters (variant B1 zonder en variant B2 met filters).

Nieuw is de door Hoeve Advies aangevraagde variant C voor Granovi Air Solutions. Het is een compacte kruisstroomwisselaar die inpandig wordt gebruikt. De wisselaar is modulair in stallen te plaatsen naar rato van de ventilatiebehoefte dan wel de inhoud of het staloppervlak of het aantal dieren wat men in de stal huisvest.
Met de Granovi-warmtewisselaar wordt meer dan 99% van het fijn stof binnen het bereik van deze warmtewisselaar gefilterd. Van dit fijn stof wordt al het stof > 2,5 mu gefilterd door een tweetrapsstoffilter. Het filter is te reinigen door de ventilatoren omgekeerd te laten draaien in een donkerperiode; het stof valt dan vanzelf in de strooisellaag.

Warmtewisselaars zijn als erkende fijnstofreducerende techniek te gebruiken voor opfokleghennen, leghennen, opfokvleeskuikenouderdieren, vleeskuikenouderdieren, vleeskuikens, vleeskalkoenen en vleeseenden.
De minimaal te installeren capaciteit is afhankelijk van de diercategorie en of er wel of geen stoffilters worden toegepast. De capaciteit betreft de uitgaande luchtstroom.

Tegelijk met de wijziging van de stalbeschrijving is op Rijksoverheid.nl is op 15 maart jl. de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van emissies van fijnstof uit stallen.