Stapelen van (fijnstof) reducerende technieken

31 januari 2017

Bij de publicatie van de nieuwe fijnstof-lijst (op 15 maart 2017) wordt een overzicht toegevoegd waarin reductiepercentages staan weergegeven, die kunnen worden gebruikt als twee fijnstof reducerende technieken gecombineerd worden om de emissie van fijnstof uit een pluimveestal te reduceren. Hierdoor is reductie te stapelen.

Een voorpublicatie ‘combinatie emissiebeperkende maatregelen’ is onlangs gepubliceerd op de site van Infomil. In de voorpublicatie is een tabel opgenomen waarin de reductiepercentages staan weergegeven die kunnen worden gehanteerd als twee technieken worden toegepast om de emissie van fijnstof (PM10) uit een pluimveestal te reduceren.

Het verwijderingsrendement is een combinatie van het reductiepercentage van een bronmaatregel en dat van een aanvullende maatregel. Het gaat daarbij enkel om door de overheid erkende fijnstof-maatregelen. Deze lijst kent jammer genoeg nog weinig praktisch goed bruikbare systemen die breed toepasbaar zijn.

De systematiek van het reductie stapelen is veelbelovend zodra er meer praktische maatregelen worden ingebracht, bijvoorbeeld via het expertisecentrum van de Gelderse FoodValley.

Het is daarentegen onbegrijpelijk dat het combineren van reductie bij ammoniak voor pluimveehouders nog steeds ‘not done’ is. Er is een lijst van stalmaatregelen en een lijst van voer- en managementmaatregelen waardoor de emissie nog verder verlaagd kan worden, maar voor het Besluit huisvesting is de laatste onbruikbaar. De landelijke overheid hecht aan ‘technische stalmaatregelen’ als onomkeerbare reductie, en laat daarmee een grote kans liggen om versneld te reduceren door maatregelen als het (bij)voeren van tarwe (15% red.) en het gebruik van snijmaissilage als bodemstrooisel (40% red.). Maatregelen die wel door pluimveehouders kunnen worden ingebracht bij PAS-meldingen en aanvragen Wet Natuurbescherming (Wnb).